Minulé schůzky

Zpět na seznam

Souhrnná informace o schůzkách únor až září 2010

Souhrnná informace pojednávající o našem programu v době od února do září 2010

V uvedené době ČNATA uskutečnila velmi zajímavé přednášky, jakož i jeden dosti neobvyklý počin, první svého druhu za celou svou historii. Ale postupně.


V únoru
jsme se sešli s psychologem Dr. Pavlem Vackem, který, kromě své profesionální odbornosti, zvládá i trading. Je tedy právě tím nejlepším zdrojem informací o psychických procesech, se kterými se trader může potkat. A jak víme, není to právě málo, vždyť poznání a zvládnutí sebe sama, to je alfa a omega obchodování.


Na této schůzce nám Dr. Vacek podal základní informaci k hlavním psychologickým typům člověka s doplněním jak se tyto typy v různých situacích většinou chovají. Měli jsme možnost si udělat jednoduchý psychologický test, z něhož jsme si pak mohli sebe do nějaké skupiny zařadit.


Následovala pak i diskuze, kde Dr. Vacek odpovídal na mnohé otázky členů. Program měl velký úspěch a bylo domluveno, že budeme dále s Dr. Vackem spolupracovat a pozveme ho i na další setkání členů v průběhu roku, zvláště pak se zaměřením na informace jak zvládat své psychologické slabiny či jak sebe programovat.


V březnu
pak následovala přednáška ze zcela jiného soudku. Přišel mezi nás opět externí přednášející Ing. Malenka Jiří, který měl přednášku na téma „Rotschildové" . Téma by se dalo pojmenovávat z různých úhlů, jako např. Rotschildové a historie peněz, Rotschildové v dějinách světa nebo Aktuální světové dění a Rotschildové. A skutečně, všechny tyto informace se v přednášce objevily.


Byl to jednak velmi zajímavý průřez dějinami Evropy, i posléze světa, v návaznosti na jejich vstup na území USA, ale také i dějinami židovství v Evropě, ukázka brilantního finančního myšlení a předvídavosti od počátků jejich působení až po současnost.


Odezva byla pozitivní a jakkoliv tématicky, by se dalo i říct, že vybočovala z rámce našich zájmů, byla přednáška přínosem. Byla ukázkou toho, kam lze dojít s pevným cílem, vytrvalostí, rozvíjením intuice životních souvislostí, kázní a disciplinovaností. Určitě vlastnosti, které by dobrý trader měl mít.


V dubnu
se konala, jako každý rok, členská schůze ČNATA. I přesto, že bylo po delší době opět pěkné, jarní počasí, sešlo se nás dost, abychom byli usnášení schopní. Řešili jsme celkem běžné otázky ze života ČNATA. Nejdůležitější bylo převolba orgánů ČNATA vč. revizora, který po 5 letech požádal o uvolnění z funkce. Jelikož nebyly podány jiné návrhy, dosavadní členové výboru byli opět ve svých funkcích potvrzení na další 2 roky a byl také zvolen kandidující nový revizor, Jiří Turek. V diskuzi jsme se pak zabývali různými podněty jak naši činnost zatraktivnit pro tradery, kteří zatím stojí mimo naši asociaci, jakož i dalšími náměty, které by mohli členy v dalším období zajímat.


Pak následovala přednáška na téma „Dlouhodobé obchodování českých a světových akcií" , kterou pro nás připravil Ing. Roman Dvořák. V přednášce rozebral základní specifika světových a českých akcií - co je u nich shodného, co je naopak rozdílné. Pohovořil o tom jak vybírat akcie pro obchodování dle univerzálních principů fundamentu,jak načasovat vstupy, jak pozice řídit a další potřebné informace - kurzová rizika, používání stop lossů či opcí pro jištění pozic, daňová problematika apod.


Pochopitelně došlo i na oblast využití technické analýzy - jak ji použít a které prostředky upřednostnit pro vyhodnocování stavu pozic.
Přednáška byla opět velmi zajímavá a každý, kdo se zúčastnil si z ní odnesl něco pro sebe potřebného.


V květnu
byl pro zamýšlen různý program v obou místech, kde se scházíme - Praze a Brně. V Praze se konala prezentace čtyř obchodních systémů pro měnový trh FX. Prezentaci prováděl L. Mčák a krátce také L. Turek. Všechny prezentované systémy pak byly umístěny do členské sekce webu, kde si je zájemci mohli stáhnout. V další části programu pak L. Mlčák podal základní informaci k analyticko-obchodnímu grafickému systému TRM.


V Brně se měla konat přednáška psychologie (Dr. Vacek), ale vzhledem k jeho závažné nemoci bylo téma schůzky zrušeno a operativně schůzku vedl L. Turek, který se věnoval měnovému trhu FX.


V červnu
pak byl program opravdu velmi netradiční. Náš člen, M. Kološ, nás provázel základy cvičení Čchi-Kung (do češtiny : efektivní zacházení s životní energií). Téma bylo pojato jako prostředek a možnost jak se naučit zvládat svoje psychické slabiny, svou nestabilitu, labilitu a jak harmonizovat tři životní složky - tělo, energii a mysl.

Během prezentace jsme si vyzkoušeli některé jednoduché, základní cviky a měli také možnost „ si sáhnout" na životní energii.
Téma mezi členy vzbudilo velký ohlas, zájem, takže M. Kološ, pak ještě podával další informace soukromě, dále i po schůzce.


V září
se konala akce, která se za celou dobu existence ČNATA neuskutečnila. Její zorganizování vzešlo z dubnové členské schůze. V první polovině září jsme uskutečnili tzv. výjezdní zasedání v Hustopečích, ve vinném sklípku. Akce se konala od soboty do neděle. V první části, po příjezdu, si účastníci připomenuli z června oblíbené Čchi-Kung a poté když jsme se všichni již sešli a si zacvičili, jsme řešili různé náměty z obchodování zvl. ve vztahu k technické analýze. No a potom již jsme se odebrali do sklípku, kde jsme byli po moravsky přivítání a dále pak prožili příjemný večer povídáním o svých zkušenostech z tradingu, o různých metodách TA, ale také jsme dobře pojedli a pochopitelně řádně ochutnali nabídku vín pana Hostitele, vinaře p. Rady. A při tom všem jsme se vzájemně lépe poznávali, navázali osobnější vztahy.


Nicméně, i přesto, že jsme měli v září tuto pěknou společenskou akci, koncem měsíce, se konala pak ještě i řádná schůzka, dle ročního plánu. Svým vystoupením nás poctil opět T. Turek, který tak dokončil své téma Market Profile speciální přednáška na téma „Foot Prints". Abychom tady stručně nastínili nezasvěcenému čtenáři co Foot Printy jsou. Nejde o nic složitého - o zobrazení jednotlivých stop, které trh při svém obchodování zanechává, respektive kde uskutečnili obchody velcí i malí obchodníci. Ukazuje tak, na jaké ceně se uskutečnilo kolik obchodů, jak měli jednotliví nakupující chuť nakupovat a zda to pohyb potvrzuje či vyvrací.


Foot Printy jsou především využívané v metodě Market Profile a tato přednáška byla celkem třetí a závěrečná, kterou Tomáš Turek pro nás udělal.

Členská část


 

Market Quotes are powered by Investing.com

 
Zlato - graf ceny
Ropa Brent - graf ceny