Minulé schůzky

Zpět na seznam

Leden 2010

Schůzka v lednu 2010

Poslední lednový víkend, 30. 31.1. 10, byl opět ve znamení schůzky členů ČNATA. Na programu bylo téma, které si členové sami vyžádali a to - Market Profile II. Přednášku výrazně orientovanou na praxi předvedl opět Tomáš Turek, největší odborník na tuto metodu v ČR. A Tomáš nikoho opět nezklamal. Ukázal jak rozsáhlé jsou jeho znalosti metody. Jak jsem uvedl, přednáška byla dost orientovaná do praxe, takže tentokrát se již Tomáš věnoval praktickým významům jednotlivých používaných grafů a přehledů. Prakticky ukazoval, co znamená ta která hodnota či skutečnost pro jeho rozhodování v průběhu obchodování.
Nicméně se neomezil jen na aspekty metody Market Profile, ale pojal přednášku , jak se říká, z gruntu, a podal informace k jednotlivým složkám či faktorům intraday tradingu s použitím Market Profile. Takže prošel jak psychologii a to za prvé, jako prakticky to nejdůležitější a dále pak další složky Money Management, Risk Managament. jak by si mohl náhodný čtenář možná myslet, to si můžu přečíst v kdejaké knížce o tradingu. To jistě, ale tady to bylo přímo ušité na intraday trading a proložené praktickými příklady, nezakrývanými událostmi, stavy psychiky v tom, kterém případě a právě tak se Tomáš postavil i k dalším částem. A nezůstal jen u vyjmenování, popsání složek tradingu v návaznosti na Market Profile, ale následně nás všechny provedl, krok za krok, celou svou přípravou na seanci, jejím průběhem a dále také tím, co následuje po "Cloising Bell" - vyhodnocení seance, zpracování dat z proběhlé seance. Nic neskrýval, otevřeně, fundovaně, ale i zábavně hovořil k tématu. Přednáška měla obrovský úspěch. I když ona to ani tak přednáška nebyla, spíše bychom mohli mluvit o prezentaci metody na podkladě několikaleté osobní zkušenosti, což znamená, že zde byly věci, které se knihách o Market Profile nedočtete, ale které jsou velmi důležité. Jednu takovou složku, která je pro práci s metodou důležitá a jejímž použití Tomáš krátce ukázal, si během roku ještě na některé schůzce, nejspíše až v létě, nebo hned po prázdninách, nám Tomáš ještě podrobně osvětlí v samostatném programu některé letošní schůzky. Již dnes se těšíme.

Členská část


 

Market Quotes are powered by Investing.com

 
Zlato - graf ceny
Ropa Brent - graf ceny