Minulé schůzky

Zpět na seznam

Schůzka ČNATA v březnu 2008

V březnu proběhla členská schůze ČNATA a také program se zajímavým tématem: Mechanický styl obchodování na e-mini a ETF.

Březnová schůzka, která se uskutečnila pouze v Praze, byla ve znamení velice aktuálního tématu: Mechanický styl obchodování na e-mini a ETF v praxi. Přednášku pro naše členy zajistil pan Roman Dvořák. Za přednášku Romanu Dvořákovi děkujeme a je k dispozici v PDF v členské části našeho webu.

Ale ještě před přednáškou proběhla plánovaná členská schůze. Schůze byla usnášení schopná, protože se jí v souladu se stanovami zúčastnila více než čtvrtina stávajících členů.

Schůzi řídil Ludvík Turek a s dokumenty členy seznamoval Ondřej Hartman.

Schůze měla na programu zejména následující body:

  • Schválení účetní uzávěrky 2007
  • Zpráva revizora
  • Schválení návrhu rozpočtu asociace na rok 2008
  • Zvolení nového složení výkonného výboru

  

Účetní závěrku si můžete stáhnout v členské části a seznámit se s ní podrobněji.

Navrhovaný rozpočet pro rok 2008 byl také schválen a i ten je k dispozici v členské části našeho webu.

Jako poslední se řešily změny ve výboru, když se volili jeho členové na další volební období. Do výboru byli opět navrženi Petr Petrovič, Ludvík Turek a Ladislav Mlčák a byli členskou schůzí jednohlasně schváleni. Dále byl opět zvolen pan Václav Tomášek na pozici revizora.

Členská část


 

Market Quotes are powered by Investing.com

 
Zlato - graf ceny
Ropa Brent - graf ceny