Minulé schůzky

Zpět na seznam

Schůzka ČNATA v červenci

Červencová schůzka byla věnována opcím a opčnímu obchodování.

Červencová schůzka byla významná v několika směrech. Přednášku a následnou diskusi k tématu opět vedl jeden ze členů Asociace a nikoliv její předseda.

Náročného tématu opčního obchodování se ujala Eva Marečková. Pro mnohé členy to bylo v podstatě jakýmsi povzbuzením. Viděli, že  při soustředěném usílí je možné v relativně krátkém čase získat vynikající znalosti a dokonce již tak zažité, že je možné o svých znalostech a zkušenostech přednášet dalším zájemcům.

A to je jedním z posláních ČNATA - přispívat k osvětě v oblasti finančního obchodování, odstraňování psychických zábran z této činnosti u lidí, zprostředkovávat výměnu znalostí, informací, apod.

Přednášku měla Eva precizně připravenou. Neomezila se jen na suché "odmemorování" opční teorie, ale měla pro nás připraveno množství konkretních příkladů včetně ukázek opravdu velmi exotických opcí. Tady musela vynaložit nemalé úsilí, aby informace doplnila o praktické příklady včetně uv edení brokerů, kteří jsou schopní takové opce traderovi zprostředkovat.

Cílem přednášky bylo ukázat některé možnosti opčního obchodování, sdílet zkušnosti a nabídnout dostupné nástroje. Obsahově byla přednáška členěna do následujících bloků:

  • Nutné teoretické základy,
  • directional, non directional trading,
  • korekční strategie,
  • možnosti Option View,
  • exotické a nové spreadové strategie,
  • vyhodnocení strategií jednoduchým způsobem.

V rámci teoretické části jsme prošli značení formou řeckých písmen a volatilitu opcí. Jejich znalost nám může pomoct pochopit rozdíl mezi „being right and getting right", neboli odpovědět na dotaz" „Proč nevydělávám, když podkladová akcie jde mým předpokládaným směrem?"

V části Directional a Non directional trading byly představeny výhody a nevýhody obou stylů obchodování a na konkrétních ukázkach bylo možné vidět tyto postupy krok za krokem.

V části Korekční strategie byly prezentovány možnosti, které máme, pokud pozice nejde našim předpokládáným směrem. Na konkrétním příkladě byla uvedena možnost tzv. výměny.

Samostatnou částí bylo představení možností sowtwaru Option View. Blíže byly představeny moduly Back Trader (slouží ke zpětnému odzkoušení opčních strategií) a Trade Finder (generuje seznam obchodních doporučení).

Pro červencové letní dny přišlo i trochu exotiky - v podobě exotických a nových spreadových opčních strategií.

Na závěr byla představena možnost rychlého a komplexního vyhodnocování strategií. Způsob, který nevyžaduje rozsáhlé znalosti programování a je vhodný i pro začátečníky, je možné použít jak pro historické zhodnocení realizovaných pozic, tak i pro papertrading. Principem je použití kontingenční tabulky v Excelu za předpokladu, že si vedeme potřebné záznamy - jako jsou důvod vstupu do pozice, použitá strategie, výsledek, počet dní držení pozice, příp. další. Výsledkem je přehledné vyhodnocení výsledků obchodování z různých pohledů na jednom místě.

K pochopení nových věcí je vždy potřebné, abychom to, co jsme slyšeli nebo četli, sami udělali. Takže na závěr dostali účastníci domácí úkol - formou papertradingu odzkoušet straddle obchod a directional obchod se zřetelem na parametry delta a Implied Volatilita.

Členská část


 

Market Quotes are powered by Investing.com

 
Zlato - graf ceny
Ropa Brent - graf ceny