Minulé schůzky

Zpět na seznam

Schůzka ČNATA v květnu 2006

V květnu jsme se pohroužili do hlubin lidské psychiky a hledali cesty jejího uchopení pro ziskový trading z pohledu esoterické psychologie

Poslední květnový víkend byl opět, jak je již pro členy ČNATA dobrým zvykem, víkendem nových poznatků a vzdělávání, kdy probíhají v Praze a v Brně schůzky a členové mají možnost si vyslechnout přednášky na různá témata k principům obchodování na finančních trzích, k různým aspektům TA či různým obchodním metodám uplatňovaným na trzích. O tomto víkendu byla schůzka zasvěcena tématu, po kterém byla mezi členy rostoucí poptávka - Psychologie a obchodování na finančních trzích .

Toto téma se může nezasvěcenému jevit jako pro prostředí burz a finančních trhů nepatřičné. Pod pojmem psychologie si asi většina lidí představí bílé pláště (nebo také bíle myšky), skupinová sezení problémových lidí, apod. Proč tedy psychologie a trading? Odpověď je zřejmá - týká se člověka samotného, a proto i každého tradera. Všem zkušeným traderům je to jasné a o tomto faktu vůbec nediskutují. Vědí, že psychologie, správné psychické připravení se, doslova vymodelování se pro potřeby burzy a finančního trhu, je to, co je na tomto kolbišti nejdůležitější. Všichni takoví vědí, že 80% toho, co udělá tradera traderem, je právě jeho kvalitní psychologie . A teprve těch zbylých 20% je jeho znalost trhů, TA, obchodních metod, apod.


Přednášky na toto závažné téma se zhostili 2 přednášející, přičemž každý pojal psychologii jiným způsobem, a umožnili tak posluchačům proniknout do tajuplného světa lidské psychiky ze dvou různých pohledů. Nejprve vystoupil předseda Asociace, Ludvík Turek, MAA, který přednášku pojal klasickým způsobem. To znamená, že hovořil více z pohledu obchodní praxe, tak, jak se s psychickými projevy své osobnosti setkává každý trader a jak si to na sobě ostatně prožil i on sám, protože žádný trader nemůže kapitolu svého psychického vývoje přeskočit či vynechat.


Ludvík zdůraznil, že trading je v prvém pořadí o stavu psychiky daného člověka, o jeho vyspělosti, schopnosti vyrovnávat se různými stresovými a zátěžovými situacemi na trhu a při obchodování s vlastními penězi. Všichni si na své cestě za pravidelnými a seriozními zisky projdou různými etapami, ale stejnými prožitky a událostmi - budou vstupovat do dlouhých obchodů na nejvyšším high, do krátkých obchodů na nejnižším low, vystupovat ze ztrátových obchodů krátce před obratem, střídat svá rozhodnutí, měnit metody, volit pro sebe neúnosné trhy - zvláště trhy velmi rychlé - daytrading či scalping, apod.

Prakticky všichni s překvapením i hrůzou poznají jistou funkčnost Murphyho zákonů - když můžeš něco pokazit, uděláš to ještě hůř. Většina začínajících traderů chce začínat na rychlých trzích a nejlépe na komoditách, protože se z různých neseriozních webů a tiskovin dozvědí, že tak lze rychle vydělat velké peníze. A to je jejich obrovská chyba. Setkají se totiž s tvrdými psychickými požadavky těchto trhů, které jim, nepřipraveným, připraví těžké chvíle.

Odborníci však vědí, že daytrading je ve stkutečnosti studnou stresů, odříkání, prodělků na 1-2 roky, než se z člověka stane skutečný daytrader, který v každou chvíli zodpovědně ví, co dělá. Platí, že čím kratší je používaný časový rámec, tím vyšší je riziko a tím větší jsou nároky na psychickou odolnost a připravenost člověka. Každý by si měl vybrat trh a metody podle sebe, vybudovat si odolnost proti stresu, měl by se rozhodnout, zda bude obchodovat na plný úvazek či při zaměstnání, což je zejména na počátku zásadně doporučitelné. V tomto oboru, kam lidé vstupují nepoučení a zmanipulovaní různými "marketery", 9 z 10 lidí buď zkrachuje nebo po realizaci série ztrát odchází. Upadají do stresů, depresí a deziluzí. Trader, a zvláště začínající, musí dodržovat principy, zvládat techniku, metody, mít svůj kvalitní obchodní plán, který tvoří dobrou psychickou oporu, znát svou psychologii ve stresových situacích, a nesledovat peníze, pouze pozice a pravidla systému. Musí si věřit, pozitivně myslet a vše pak přijde.


Po tomto krátkém, asi hodinovém vystoupení předstoupil před zúčastněné členy, Láďa Mlčák a přednesl svou přednášku k danému tématu. Jeho přístup byl však naprosto odlišný, když k jeho zpracování přistoupil z pohledu hlubinné psychologie a z pozice esoterické a energetické psychologie, čímž došlo k obohacení programu a obzoru mnoha překvapených posluchačů v sále. Ve své přes 2 hodiny trvající přednášce vysvětlil přítomným hlubinné psychologické příčiny chování člověka a jeho následných sklonů k určitým typům jednání, včetně příčin únosnosti psychické bolesti. Vysvětlil pojetí člověka a jeho života jako projev existence energií, poukázal na místo a možnosti člověka ve Vesmírném energetickém systému, podal definici o roli peněz v tomto světě energií a života člověka a prodiskutoval možnosti, zábrany a předsudky při jejich získávání. Vysvětlil čeho je třeba se zbavit ve svých hlubších posychoenergetických vrstvách a jakými typy chování tyto hlubší vstvy nahradit, jak je harmonizovat a ve 24 stručných bodech ukázal, na co se soustředit při budování energie peněz a věčného, harmonického proudu peněz proudícího k nám z naší činnosti a ze spokojeného života jako takového. Pochopitelně neopomenull upozornit na různá úskalí a nebezpečí, která při tomto typu tvoření existují. Závěrečné body jeho přednášky bychom mohli velmi stručně shrnout do následujících několika tezí:

| Poznat sám sebe a definovat se jako úspěšný člověk.
| Stanovit si cíl a tento si i vizualizovat a trvale držet ve své mysli.
| Pevně si věřit, že svého cíle dosáhnu.
| Myšlenky jsou energie, tvořivá energie.
| Prohlubovat odborné znalosti a věřit, že je zvládám výtečně.
| Věřit, že získávám hodně peněz ze své činnosti.
| Věřit, že jsem člověk žijící na vysoké finanční úrovni - je to normální.
| Naučit se myslet jako myslí velmi bohatí lidé.
| Neodsuzovat se, umět se odměnit i pochválit.
| Odpouštět sobě i druhým.

Závěrem lze jen konstatovat, že v podstatě všichni účastníci květnového programu ČNATA byli spokojeni a vyjádřili svými postoji, že obě přednášky pro ně byly přínosné.

Členská část


 

Market Quotes are powered by Investing.com

 
Zlato - graf ceny
Ropa Brent - graf ceny