Minulé schůzky

Zpět na seznam

O našich schůzkách

Článek shrnující naši činnost od založení do jarních měsíců 2006

ČNATA byla oficiálně založena 20. května 2005 a prakticky od počátku své činnosti, ještě před svou registrací státními orgány, se zakládající členové scházeli jedenkrát měsíčně na pravidelných schůzkách, kde se probíraly mimo jiné otázky organizačního charakteru vč. volby prvního výkonného výboru. Hlavním a nejvýznamnějším faktorem, který sehrál svou roli při formování asociace, však byl a je vzdělávací program těchto schůzek.


V počátečním období jsme se scházeli v pohostinném prostředí Café di Praga na Smíchově. A za organizování těchto prvních schůzek je nutné zvláště srdečně poděkovat naší nebo vlastně zahraniční člence, Lilii Krutonog. Naše organizace je od počátku naprosto otevřená a ve svých řadách ráda přivitá každého, kdo se zajímá o finanční trhy a o možnosti svého dalšího vzdělávání v této oblasti, a zejména každého, kdo chce svým dílem přispět k celkové činnosti Asociace.


Počáteční období bylo obdobím, kdy se lidé poznávali, seznamovali, vyměňovali si své první zkušenosti z tradingu, ujasňovali si své možnosti a porovnávali si vzájemně své nabyté znalosti. Od těchto prvních schůzek uplynul již více než rok a v životě asociace i jejích členů je to znát i proto, že mnozí členové se při vzájemných debatách o tradingu, obchodních systémech a metodách, o technické analýze - různých indikátorech a oscilátorech či na jejich bázi vyvinutých složitějších analyzátorech a filtrech - natolik zpřátelili, že se scházejí i soukromě, mimo pravidelné schůzky ČNATA.


Dodnes členská základna narostla natolik, že již nebylo možné organizovat schůzky v Café di Praga, a proto se nyní konají např. Agropolu nebo také, což bylo velmi atraktivní a neobvyklé, v prostorách divadla "Na zábradlí", kde jeden z naších členů, Tomáš Novotný, pracuje, a jemuž (jakož i vedení divadla) za to patří náš společný dík a uznání.
Ale jak už jsme uvedli na začátku, nejdůležitějším prvkem činnosti byl a je vzdělávací program, v tuto chvíli formou volného přednáškového cyklu. Přednášky si ČNATA organizuje a provádí většinou vlastními silami. Mezi svými členy má dostatek takových lidí, kteří svými znalostmi pokrývají celou rozsáhlou škálu dovedností obchodníka na finančních trzích.


Zpočátku zde jako přednášející fungoval převážně jen předseda Asociace, Ludvík Turek, MAA, ale i v důsledku své lektorské činnosti má dnes již své následovníky a pomocníky, kteří se v poslední době ujímají slova a bezplatně se dělí se o své znalosti s dalšími , zejména novými členy. V minulosti na těchto vzdělávacích schůzkách vystoupili např. Jirka Macháček (Money Management; systém obchodování Joe Rosse), L. Mlčák (graficko-analytická metoda TRM; Psychologie tradingu), P. Prokop (daňové a právní aspekty obchodování na fin. trzích), Přemysl Osička (obchodní metody a myšlení tradera) a někteří další.


Lze jen vyslovit přání, aby řady odborníků mezi členy rostly a aby si členové více uvědomovali své znalosti a byli ochotni se o ně podělit s ostatními a činnost se tak stala větší měrou záležitostí všech členů. A k tomu bychom na závěr článku chtěli naše členy vyzvat a povzbudit.

Členská část


 

Market Quotes are powered by Investing.com

 
Zlato - graf ceny
Ropa Brent - graf ceny