Představení asociace

Česká Národní Asociace Technické Analýzy byla založena 20. května roku 2005 na své ustanovující schůzi s cílem podporovat profesionalitu obchodníků, kteří využívají technickou analýzu, na domácích i světových finančních trzích.

ČNATA svou činností přispívá k informovanosti veřejnosti a finanční společnosti o možnostech a mezích technické analýzy.

ČNATA je nezisková organizace, která začíná rozvíjet svou činnost a snaží se naplňovat svoje cíle formou různých aktivit:

  • Pravidelná setkání obchodníků - technických analytiků.
  • Rozvoj osobních a profesionálních vztahů mezi členy i nečleny.
  • Zdokonalování se v technikách a prostředcích technické analýzy, předávání si zkušeností s obchodními metodami, rozvíjení znalostí o principech tradingu jako takovém, organizování seminářů a přednášek pro získání profesionálních znalostí o technické analýze a vlastním procesu obchodování, organizování přednášek významných světových traderů i úspěšných traderů z vlastních řad.
  • Vedení knihovny a zapůjčování studijních materiálů členům.
  • Uveřejňování důležitých informací na své webové stránce - například jde o různé odkazy na informace ve světové internetové síti, které se týkají obchodování a technické analýzy.

Prostřednictvím svého tajemníka ČNATA vytváří databázi členů, vede přehled o zaplacených členských příspěvcích, připravuje roční plán činnosti, zajišťuje koordinaci mezi členy, profesionálními obchodníky - brokery, státními orgány a institucemi a veřejností.

ČNATA se ve své činnosti řídí stanovami, které si můžete přečíst zde. Asociace je otevřená pro všechny fyzické osoby, které projeví zájem o technickou analýzu a přejí si rozvinout své znalosti.

Dne 4.2. 2006 byla Česká národní asociace technické analýzy přijata za řádného člena Mezinárodní asociace technických analytiků IFTA a současně je jediným a výhradním zástupcem ČR v této prestižní mezinárodní organizaci.

Členská část


 

Market Quotes are powered by Investing.com

 
Zlato - graf ceny
Ropa Brent - graf ceny