Etický kodex

Člen/členka asociace technické analýzy musí neustále dodržovat nejvyšší standardy profesionálního chování, které zahrnuje i striktní dodržování národních, státních i místních zákonů, jež se vztahují k profesionálním aktivitám obchodníka/obchodnice využívajícího technickou analýzu. Technický obchodník/obchodnice by se měl/a také řídit předpisy vydávané jeho/její místní burzou a/nebo místními autoritami.

 

Technický obchodník/obchodnice by neměl/a činit prohlášení, o nichž ví nebo má důvod věřit, že jsou nepřesná nebo klamná. Zejména by se měl/a vyhnout chování, které by jeho/její posluchače vedlo k přesvědčení, že jeho/její technickou analýzou podpořené názory na budoucí vývoj cen cenných papírů jsou přesné a správné, místo upozorňování těchto posluchačů, že vycházejí z odhadů a projekce na základě minulého vývoje, a jsou tedy předmětem přezkoumání a mohou se ve skutečnosti lišit.

 

Technický obchodník/obchodnice by neměl/a činit prohlášení týkající se současné technické pozice akciového trhu, jakékoliv jeho části nebo aspektů, pokud nemůže prokázat, že taková tvrzení jsou odůvodněná a shodují se s dostupnými důkazy a celkovým poznáním v oblasti technické analýzy. Nové myšlenky v oblasti technické analýzy nebo modifikace stávajících technik či konceptů by měly být plně zdokumentovány z hlediska jejich postupů a principů.

 

Místní etická pravidla by měla být dodržována přednostně a v plném rozsahu

Členská část


 

Market Quotes are powered by Investing.com

 
Zlato - graf ceny
Ropa Brent - graf ceny