Oznámení o vstupu do likvidace

V souladu s ustanovením §198 zákona č.89/2012 Sb. občanskéjo zákoníku zveřejňuji tímto, že spolek Česká národní asociace technické analýzy, z.s., IČO 270 11 984, se sídlem Praha 8, Bořanovická 18/108, PSČ 182 00, vstoupil dne 20.01.2023 do likvidace. Likvidátorem spolku je Petr Hrabal. Současně vyzývám případné věřitele spolku k přihlášení svých pohledávek a to ve lhůtě tří měsíců od tohoto zveřejnění.

V praze dne 08.02.2023 

Petr Hrabal, likvidátor 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ČNATA

Technická analýza je systematickou metodou analyzování a vyhodnocování finančních instrumentů, jako jsou cenné papíry, futures a úrokových produktů, která využívá výhradně údaje produkovaných trhem, jako je např. cena, objem, volatilita či množství otevřených kontraktů. Technická analýza se nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí, fundamenty.

Nástroji technické analýzy jsou aktuální ceny a jejich odvozené hodnoty, jako např. on-balance volume, cenové oscilátory, hodnoty momenta, teorie Elliottových vln, Fibonacciho čísla, Hurstova teorie cyklů či vyhodnocování cenových rámců chování tzv. patternů či formací.

Cílem technické analýzy je odhadnout budoucí směr vývoje cen. Nabízí také doporučení, které nástroje je vhodné použít pro které situace a finanční instrumenty při stanovování budoucího vývoje cen.

Aktuality

Listopadová schůzka 2022

Vážení členové,
dovolujeme si vás pozvat na řádnou členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 3. prosince 2022 od 11:00 hod. v restauraci Kozlova Almara, Klapkova 80, Praha 8 Kobylisy.

Program schůze :

1. Schválení programu

2. Volba orgánů schůze

3. Projednání a schválení hospodaření za rok 2021

4. Zpráva revizora

5. Vyloučení členů, kteří neplní své povinnosti

6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022

7. Diskuse - různé

8. Závěr

Podmínkou hlasování na schůzi je zaplacení členských poplatků za rok 2022 !

Poplatek ve výši 500 Kč laskavě zasílejte na účet Fio banka, č.ú. 2101315756/2010.
Jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo vaší legitimace a do poznámky uveďte vaše jméno !
Po výroční členské schůzi (Cca od 13:00 hod.) bude následovat normální program :

Analýza kapitálového trhu, předpokládaná recese ?

Výbor ČNATA
02.11.2022

Prosincová schůzka 2022 - mimořádná členská schůze

Vážení členové,
dovolujeme si vás pozvat na mimořádnou členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 17. prosince 2022 od 11:00 hod. v restauraci Kozlova Almara, Klapkova 80, Praha 8 Kobylisy.

Program schůze :

1. Schválení programu

2. Volba orgánů schůze

3. Návrh na zaslání finančních darů charitativním organizacím

4. Návrh na likvidaci ČNATA z.s.

5. Diskuse - různé

8. Závěr

Podmínkou hlasování na schůzi je zaplacení členských poplatků za rok 2022 !

16.11.2022

Výbor spolku 

 

p.s Pozor ! Dříve ohlášená řádná členská schůze se normáně koná 3.12.2022  !

Říjnová schůzka 2022

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
Zveme vás na lednovou schůzku ČNATA, která se uskuteční v sobotu 29.10.2022 od 10:00 hod. a to virtuálně, prostřednictvím odkazu, který každý člen obdrží v emailu.
Téma:
1/ Akcie a inflace
2/ Uskutečněné/připravované obchody ČNATA - diskuze
3/ Aktuality, různé
Výbor 24.10.2022

Zářijová schůzka 2022

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
Zveme vás na lednovou schůzku ČNATA, která se uskuteční v sobotu 24.09.2022 od 10:00 hod. a to virtuálně, prostřednictvím odkazu, který každý člen obdrží v emailu.
Téma:
1/ Akcie a inflace
2/ Uskutečněné/připravované obchody ČNATA - diskuze
3/ Aktuality, různé

Výbor 21.09.2022

Květnová schůzka 2022

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
Zveme vás na květnovou schůzku ČNATA, která se uskuteční v sobotu 28.05.2022 od 10:00 hod. a to virtuálně prostřednictvím odkazu, který každý člen obdrží v emailu.
Téma:
1/ stav současných trhů a portfolio ČNATA
2/Tomáš: Postřehy z přednášky investora Perryho Kaufmana
3/ Aktuality, různé
Výbor 24.05.2022

Březnová schůzka 2022

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
Zveme vás na březovou schůzku ČNATA, která se uskuteční v sobotu 26.03.2022 od 10:00 hod. a to virtuálně prostřednictvím odkazu, který každý člen obdrží v emailu.
Téma:
1/ volatilita na kapitálových trzích 
2/ připravované obchody ČNATA - diskuze

3/ Aktuality, různé

Výbor 22.03.2022

Únorová schůzka 2022

Vážení členové, dovolujeme si vás pozvat na členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 26. února 2022 od 11:00 hod. v kavárně Liberál v Holešovicích, adresa Heřmanova 6, Praha 7, cca 500m od stanice Metro C - Vltavská.

Program :

1. Kdy skončí korekce kapitálového trhu ?

2. Hodnocení portfolia ČNATA

3. Diskuse - různé

21.02.2022

Výbor  

Prosincová schůzka 2021

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
Zveme vás na prosincovou schůzku ČNATA, která se uskuteční v sobotu 18.12.2021 od 10:00 hod. a to virtuálně, prostřednictvím odkazu, který každý člen obdrží v emailu.
Téma:
1/ Akcie - bude letos Santa clause rally ?

2/ Uskutečněné/připravované obchody ČNATA - diskuze

3/ Aktuality, různé

Výbor 14.12.2021

Listopadová schůzka 2021

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
Zveme vás na listopadovou schůzku ČNATA, která se uskuteční v sobotu 27.11.2021 od 10:00 hod. a to virtuálně, prostřednictvím odkazu, který každý člen obdrží v emailu.
Téma:

1/ Akcie v pokoronavirovém roce

2/ Uskutečněné/připravované obchody ČNATA - diskuze

3/ Aktuality, různé

Výbor 22.11.2021

Říjnová schůzka 2021 - výroční schůze

Vážení členové, dovolujeme si vás pozvat na řádnou členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 6. listopadu 2021 od 12:00 hod. v kavárně Liberál v Holešovicích, adresa Heřmanova 6, Praha 7, cca 500m od stanice Metro C - Vltavská.

Program schůze :

1. Schválení programu

2. Volba orgánů schůze

3. Volba členů nového výboru na další období 2021-2023

4. Projednání a schválení hospodaření za rok 2019 a 2020

5. Zpráva revizora

6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020 a 2021

7. Diskuse - různé

8. Závěr

 Po výroční členské schůzi (Cca od 13:00 hod.) bude následovat normální program : Výbor ČNATA 27.10.2021

Zářijová schůzka 2021

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
Zveme vás na zářijovou schůzku ČNATA, která se uskuteční v neděli 26.09.2021 od 10:00 hod. a to virtuálně, prostřednictvím odkazu, který každý člen obdrží v emailu.
Téma:

1/ Akcie v pokoronavirovém roce

2/ Uskutečněné/připravované obchody ČNATA - diskuze

3/ Aktuality, různé

Výbor 22.09.2021

Červnová schůzka 2021

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
Zveme vás na květnovou schůzku ČNATA, která se uskuteční podle plánu v sobotu 19.06.2021 od 10:00 hod. a to virtuálně, prostřednictvím odkazu, který každý člen obdrží v emailu.
Téma:

1/ Jak dopadnou akcie v 1. pololetí ?

2/ Uskutečněné/připravované obchody ČNATA - diskuze

3/ Aktuality, různé

Výbor 14.06.2021

Květnová schůzka 2021

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
Zveme vás na květnovou schůzku ČNATA, která se uskuteční podle plánu v sobotu 29.05.2021 od 13:00 hod. a to virtuálně, prostřednictvím odkazu, který každý člen obdrží v emailu.

Téma:

1/ Jsou akciové trhy překoupené? Sell in May go away ?!

2/ Uskutečněné obchody ČNATA - diskuze

3/ Aktuality, různé

Výbor 25.05.2021

Dubnová schůzka 2021

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,

Zveme vás na únorovou schůzku ČNATA, která se uskuteční podle plánu v sobotu 24.04.2021 od 13:00 hod. a to virtuálně, prostřednictvím odkazu, který každý člen obdrží v emailu.

Téma:

1/ Jak vypadají současné trhy?

2/ Administrace, investiční pravidla

3/ Aktuality, různé

Výbor 22.04.2021

Únorová schůzka 2021

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,

Zveme vás na únorovou schůzku ČNATA, která se uskuteční podle plánu v sobotu 27.02.2021 od 12:00 hod. a to virtuálně, prostřednictvím odkazu, který každý člen obdrží v emailu.

Téma:

1/ Jak vypadají současné trhy?

2/ Kam nyní investovat prostředky ČNATA ?

3/ Aktuality, různé

Výbor 22.02.2021

Prosincová schůzka 2020 - ZRUŠENO !!!

Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením vlády se schůzka ruší (odkládá) !

 16.12.2020

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
zveme vás na prosincovou schůzku, která se uskuteční předběžně podle plánu v sobotu 19.12.2020 od 12:00 v kavárně Café Kampus. Definitivní potvrzení termínu schůzky se zde objeví ve středu dne 17.12.2020

Téma: 

1/ Jak vypadají trhy ke konci roku ?
2/ Aktuality, různé
Výbor 10.12.2020

Říjnová schůzka 2020 - členská schůze ČNATA se odkládá !!!

Vážení členové,

vzhledem ke koronavirovým opatřením se níže členská schůze ČNATA odkládá na neurčito

Výbor 23.10.2020 

 

Vážení členové,
dovolujeme si vás pozvat na řádnou členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 31. října 2020 od 12:00 hod. tradičně v Café Kampus v Náprstkově ulici.
Program schůze :
1. Schválení programu
2. Volba orgánů schůze
3. Volba členů nového výboru
4. Projednání a schválení hospodaření za rok 2019
5. Zpráva revizora
6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020
7. Diskuse - různé
8. Závěr
Podmínkou hlasování na schůzi je zaplacení členských poplatků za rok 2020 !
Poplatek ve výši 500 Kč laskavě zasílejte na účet Fio banka, č.ú. 2101315756/2010.
Jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo vaší legitimace a do poznámky uveďte vaše jméno !
Po výroční členské schůzi (Cca od 13:00 hod.) bude následovat normální program : Analýza kapitálového trhu před volbami / po volbách US prezidenta.

Výbor ČNATA
30.09.2020

Záříjová schůzka 2020

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
zveme vás na záříjovou schůzku, která se uskuteční podle plánu v sobotu 26.09.2020 od 12:00 v kavárně Café Kampus.
Téma:
1/ Jak vypadají trhy v/po koronaviru ? 
2/ Aktuality, různé
Výbor 22.09.2020

Červnová schůzka 2020

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
zveme vás na červnovou schůzku, která se uskuteční podle plánu v sobotu 20.06.2020 od 12:00 v kavárně Café Kampus.
Téma:
1/ Některé možnosti využití opcí při obchodování akcií
2/ Aktuality, různé

Výbor 15.06.2020

Květnová schůzka 2020

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
zveme vás na květnovou schůzku, která se uskuteční podle plánu v sobotu 30.05.2020 od 12:00 v kavárně Café Kampus.

Téma:
1/ Propad kapitálových trhů jako příležitost pro vstup 
2/ Aktuality, různé

Výbor 25.05.2020

Dubnová schůzka 2020 se nekoná

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
v souvislosti s vládním nařízením ke koronaviru se dubnová schůzka nekoná.
Přejeme pevné nervy !
Výbor 20.04.2020

Březnová schůzka 2020 se nekoná

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
v souvislosti s vládním nařízením ke koronaviru se březnová schůzka nekoná.

Přejeme pevné nervy ! 

Výbor 24.03.2020

Únorová schůzka 2020

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
zveme vás na únorovou schůzku, která se uskuteční podle plánu v sobotu 29.02.2020 od 12:00 v kavárně Café Kampus.

Téma:
1/ Volatilita některých FX měnových párů, ověření výpočty, poměrový ukazatel Volatilita/Spread 
2/ Aktuality, různé

Výbor 24.02.2020

Lednová schůzka 2020

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
zveme vás na lednovou schůzku, která se uskuteční podle plánu v sobotu 25.01.2020 od 12:00 v kavárně Café Kampus.
Téma:
1/ Vyhodnocení kapitálových trhů roku 2019 
2/ Aktuality, různé

Výbor 20.01.2020

 

Prosincová schůzka 2019

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
zveme vás na prosincovou schůzku, která se uskuteční podle plánu v sobotu 14.12.2019 od 12:00 v kavárně Café Kampus.
Téma:
1/ Konec dobrý všechno dobré ? 
Jaký asi bude konec roku 2019 na kapitálových trzích. 
2/ Portál www.nasdaq.com - jaké info zde najdeme ?
Výbor 09.12.2019

Listopadová schůzka 2019

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
zveme vás na listopadovou schůzku, která se uskuteční podle plánu v sobotu 30.11.2019 od 12:00 v kavárně Café Kampus.

Téma: 

1/ Platforma TWS Interactive brokers - přednášející zástupce Lynx s.r.o (affiliate partner Interactive Brokers)
Možnosti využití TWS a pokročilá nastaveni pro swingové obchodování 

2/ Aktuality z trhů
Výbor 12.11.2019

 

Říjnová schůzka 2019

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
zveme vás na říjnovou schůzku, která se uskuteční podle plánu v sobotu 19.10.2019 od 12:00 v kavárně Café Kampus.
Téma:
1/ Mimořádná členská schůze - organizační opatření
2/ Aktuality z trhů
3/ Různé
Výbor 17.09.2019

Záříjová schůzka 2019

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
zveme vás na záříjovou schůzku, která se uskuteční podle plánu v sobotu 28.9.2019 od 12:00 v kavárně Café Kampus.

Téma:  

1/ Jak Brexit ovlivní kapitálové trhy ?
2/ Aktuality z trhů
3/ Různé

Výbor 17.09.2019

 

Červnová schůzka 2019

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
zveme vás na červnovou schůzku, která se uskuteční podle plánu v sobotu 22.6.2019 od 12:00 v kavárně Café Kampus.

Téma:

1/ Akciové portfolio v půlce roku 2019

2/ Aktuality z trhů

3/ Různé

Výbor 17.06.2019

 

Květnová schůzka 2019

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
zveme vás na květnovou schůzku, která se uskuteční podle plánu v sobotu 25.5.2019 od 12:00 v kavárně Café Kampus.
Téma:
1/ Kam jsem zaparkoval rizikový kapitál a proč
2/ Aktuality, Různé
Výbor 21.05.2019

Dubnová schůzka 2019 - pozvánka na výroční členskou schůzi

Dubnová schůzka - Pozvánka na řádnou členskou schůzi ČNATA
Vážení členové,
dovolujeme si vás pozvat na řádnou členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 27. dubna 2019 od 12:00 hod. tradičně v Café Kampus v Náprstkově ulici. Podrobnosti obdržíte emailem a budou vystaveny i na webu v sekci Nejbližší schůzky. 

Program schůze :

  1. Schválení programu 
  2. Volba orgánů schůze
  3. Projednání a schválení hospodaření za rok 2018
  4. Zpráva revizora
  5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019
  6. Diskuse - různé
  7. Závěr

 

Podmínkou účasti na schůzi je zaplacení členských poplatků za rok 2019 a to do 31.3.2019 !
Poplatek ve výši 500 Kč laskavě zasílejte na účet Fio banka, č.ú. 2101315756/2010.
Jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo vaší legitimace a do poznámky uveďte vaše jméno ! 
Výbor ČNATA
27.03.2019

Březnová schůzka 2019

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
zveme vás na únorovou schůzku, která se uskuteční podle plánu v sobotu 30.3.2019 od 12:00 v kavárně Café Kampus.
Téma:
1/ Nástroj RIC - robot investment calculator
2/ Brexit jako investiční příležitost ?
3/ Aktuality, Různé
Výbor 25.03.2019

Lednová schůzka 2022

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
Zveme vás na lednovou schůzku ČNATA, která se uskuteční v sobotu 29.01.2021 od 10:00 hod. a to virtuálně, prostřednictvím odkazu, který každý člen obdrží v emailu.
Téma:
1/ Akcie - Santa Claus Rally letos nebyla a lednový efekt taky ne :-(
2/ Uskutečněné/připravované obchody ČNATA - diskuze

3/ Aktuality, různé

Výbor 25.01.2022

Únorová schůzka 2019

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
zveme vás na únorovou schůzku, která se uskuteční podle plánu v sobotu 23.2.2019 od 12:00 v kavárně Café Kampus.
Téma:
1/ Kdy přijde příští propad akciových trhů v roce 2019 ?
2/ Investiční nástroj : investing.com ( další funkce)
3/ Aktuality, Různé
Výbor 18.02.2019

Lednová schůzka 2019

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
zveme vás na lednovou schůzku, která se uskuteční podle plánu v sobotu 26.1.2019 od 12:00 v kavárně Café Kampus.
Téma:
1/ Vyhodnocení roku 2018 (hlavní indexy)
2/ Investiční nástroj : investing.com ( základní funkce)
3/ Výhledy na rok 2019
4/ Aktuality, Různé
Výbor 15.01.2019

Dubnová schůzka 2022

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,
Zveme vás na březovou schůzku ČNATA, která se uskuteční v sobotu 30.04.2022 od 10:00 hod. a to virtuálně prostřednictvím odkazu, který každý člen obdrží v emailu.
Téma:
1/ začátek medvědího trhu ?
2/ připravované obchody ČNATA - diskuze
3/ Aktuality, různé

Výbor 25.04.2022

Prosincová schůzka

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,

sděluji vám, že prosincová schůzka se uskuteční podle plánu v sobotu 15.12.2018 od 12:00 hod v kavárně Café Kampus.

Téma:
1/ Jaký byl rok 2018 na kapitálových trzích ?
2/ Příprava portfolia ČNATA
3/ Aktuality, Různé

Výbor
10.12.2018

Listopadová schůzka

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,

sděluji vám, že listopadová schůzka se uskuteční podle plánu v sobotu 24.11.2018 od 12:00 hod v kavárně Café Kampus.

Téma:

1/ Technická analýza jako nástroj obchodníka

2/ Příprava portfolia ČNATA

3/ Aktuality z kapitálových trhů, Různé

Výbor
19.11.2018

Říjnová schůzka

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,

sděluji vám, že říjnová schůzka se uskuteční podle úlánu v sobotu 27.10.2018 od 12:00 hod v kavárně Café Kampus.

Téma:

1/ Blíží se propad akciových trhů ?

2/ Portfolio Visualizer - nástroj pro testování portfolií, příprava portfolia ČNATA

3/ Různé, Aktuality

Výbor

22.10.2018 

Záříjová schůzka

Vážení investoři, obchodníci a přátelé kapitálových trhů,

sdělujeme vám, že záříjová schůzka ČNATA se uskuteční v sobotu 22.9.2018 od 12:00 hod v kavárně Café Kampus.

Téma:

1/ Forex - porovnání volatilit (pohybů) nejčastěji obchodovaných měn (hodinové, denní, týdenní, měsíční), časové snímky obchodních dnů. Kdy je nejlépe obchodovat ?

2/ Portfolio Visualizer - nástroj pro testování portfolií (akcie, ETF) 

Těšíme se na vaší účast.
Výbor
17.9.2018

Červnová schůzka

Vážení přátelé,
sdělujeme vám, že červnová schůzka ČNATA se uskuteční v sobotu 30.6.2018 od 12:00 v kavárně Café Kampus.
Téma schůzky:

- jak sestavit portfolio
- analýza akcie CLO
- ukázky profesionálních portfolií např.:

IB Asset management: Aggressive

IB Asset management: Moderate

IB Asset management: Conservative

- porovnání navrhovaného portfolia ČNATA s představenými portfolii

 Těšíme se na vaší účast

Výbor
19.6.2018 

 

Výzva členům, kteří dosud neuhradili členský příspěvek

V souvislosti s příslušnými ustanoveními našich Stanov a NOZ vyzýváme tímto všechny členy (kteří to ještě neučinili) k zaplacení členských příspěvků a to za rok 2017 ( splatnost k 31.3.2017) a za rok 2018 ( splatnost k 31.3.2018) a to s náhradním termínem pro úhradu do 30.6.2018. Po tomto termínu členství členů s touto nesplněnou povinností zanikne.Poplatek ve výši 500 Kč laskavě zasílejte na účet spolku u Fio banka, č.ú. 2101315756/2010.Jako variabilní symbol (VS) uveďte vaše číslo členské legitimace, do poznámky pak jméno.
Dovolíme si zdůraznit, že příspěvky členů jsou jediným zdrojem financování činnosti spolku.
Děkuji za pochopení.
Výbor
30.05.2018

Květnová schůzka

Vážení přátelé,
sdělujeme vám, že květnová schůzka ČNATA se uskuteční v sobotu 26.5.2018 od 12:00 v kavárně Café Kampus.
Téma schůzky:
Výběr klubového portfolia ČNATA.
- plánovaná struktura portfolia
- nástroje pro výběr akcií/ETF : screener Finviz.com, etf.com
- ukázka investičního doporučení od profesionálního obchodníka na akcii ABBV
Těšíme se na vaší účast.
Výbor ČNATA
02.05.2018

Dubnová schůzka - Pozvánka na řádnou členskou schůzi ČNATA

Vážení členové,
dovolujeme si vás pozvat na řádnou členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 21. dubna 2018 od 12:00 hod. tradičně v Café Kampus v Náprstkově ulici. Podrobnosti obdržíte emailem a budou vystaveny i na webu v sekci Nejbližší schůzky.
Program schůze :
1) Schválení programu ČS
2) Volba orgánů schůze
3) Krátké úvodní slovo
4) Schválení účetních dokladů za rok 2017
5) Zpráva revizora
6) Schválení rozpočtu na rok 2018
7) Volba členů výboru ČNATA
8) Diskuse - různé
9) Závěr ČS ČNATA

Podmínkou účasti na schůzi je zaplacení členských poplatků za rok 2018 a to do 31.3.2018!
Poplatek ve výši 500 Kč laskavě zasílejte na účet Fio banka, č.ú. 2101315756/2010.
Jako variabilní symbol (VS) uveďte vaše číslo členské legitimace.
Výbor ČNATA
06.03.2018

Březnová schůzka

Vážení přátelé,
sdělujeme vám, že se blíží naše plánovaná investiční schůzka, která se uskuteční v sobotu, 24.3.2018 od 12 hod. Tématem bude aktuální dění na finančních trzích.
Výbor ČNATA
06.03.2018

Členská část


 

Market Quotes are powered by Investing.com

 
Zlato - graf ceny
Ropa Brent - graf ceny