Nejbližší schůzky

Výroční členská schůze

Vážení přátelé,
dovolujeme si vás pozvat na řádnou členskou schůzi ČNATA. 

Program:

  1. Schvalování účetní závěrky za rok 2017
  2. Návrh rozpočtu na rok 2018
  3. Volba výboru spolku

 Schůzka je dále věnována diskusi na téma aktuálního stavu finančního trhu a k otázkám dalšího 

rozvoje struktrury a činnosti ČNATA.

Podmínkou účasti na schůzi je zaplacení členských příspěvků za rok 2018!

Členové ještě obdrží informaci mailem.

 
Místo konání:        Praha, Náprstkova 10, Café Kampus

Termín:                  Sobota   21. dubna 2018 od 12:00 hod.                                            

 

Všechny členy srdečně zveme.  

Výbor ČNATA

06.03.2018 

Členská část