Minulé schůzky

Zpět na seznam

Schůzka ČNATA v červnu 2007

Červnová schůzka ČNATA se konala předposlední červnovou sobotu 23.6.2007 v pražském Agropolu a neděli 24.6.2007 v brněnské Zemanově kavárně. Náplní přednášky byla rekapitulace a rozšíření tématu semináře RS of Houston, který ČNATA začátkem června úspěšně zorganizovala pro své členy i širokou veřejnost. Připravil a přednesl ji sám předseda asociace, pan Ludvík Turek.

Na přednášku přišli z větší části členové, kteří se zúčastnili semináře RS of Houston a potřebovali si ujasnit některé body, jež byly probírány na semináři. Dostavili se tentokrát i četní hosté - nečlenové ČNATA, kteří si chtěli doplnit a rozšířit poznatky získané na semináři.

V Praze pan Turek nejprve znovu prošel na semináři prezentované formace změny trendu 1-2-3 a 1-2-3 SnapBack! včetně pravidel pro jejich platnost a money a trade managementu při jejich obchodování a vše doplnil o několik pomocných indikátorů. Ve druhé části cca 1,5 hodinové přednášky se zaměřil na konkrétní příklady, kdy popisoval tyto formace na předem vybraných i členy na místě navržených grafech různých trhů a různých časových rámců. Nakonce dostaly prostor dotazy, kterých bohužel nebylo mnoho.

V Brně probíhala přednáška v podobném duchu, pouze závěrečných dotazů bylo více.

Přednáška byla velmi hutná a plná předem připravených konkrétních příkladů i příkladů dle požadavků členů, které pan Turek vyhledával bez přípravy přímo na místě, a za toto úsilí vyjít zúčastněným plně vstříc mu velice děkujeme.

Vzhledem k tomu, že se Výkonný výbor rozhodl z důvodu letních prázdnin a četných dovolených zrušit červencové a srpnové termíny setkání ČNATA, budeme se na všechny naše členy těšit na zářijové schůzce, kde se zároveň představí nový tajemník ČNATA, pan Ondřej Hartman.

Členská část