Členství

ČNATA podporuje rozvoj technické analýzy s důrazem na vzdělávání finanční komunity i široké veřejnosti se zájmem o finanční trhy v oblasti aplikace výstupů technicko-analytického vývoje a výzkumu a jeho významu pro formulování investičních a obchodních rozhodnutí.

Členství v ČNATA poskytuje následující výhody :

* zdarma účast na pravidelných setkáních tématicky zaměřených na různé podoby a aspekty technické analýzy s cílem rozšiřovat úroveň poznání a používání technické analýzy;
* příležitost pro získání informací o způsobech použití technické analýzy v praxi zkušených profesionálních obchodníků;
* příležitost pro navázání osobních odborných kontaktů v rámci komunity obchodníků na finančních trzích a pro výměnu zkušeností;
* příležitost pro setkávání se se světově známými odborníky v používání technické analýzy a profesionálními tradery na speciálně zorganizovaných seminářích;
* příležitost využít vzdělávacích fondů asociace.

Jak se stát členem ČNATA :

Členem ČNATA se může stát každý, kdo chce využívat výhod poskytovaných ČNATA a podílet se na její činnosti. Přihlášení se ke členství v ČNATA je jednoduché - stačí vyplnit tento přihlašovací formulář a zaplatit členský příspěvek.

Členské příspěvky:

Členský příspěvek na celý rok 2012 pro krytí nákladů Asociac je, v souladu se Stanovami, ve výši 1.750,-Kč. V druhé polovině roku pak příspěvek činí 900,-Kč,
Vzhledem k tomu, že členství se obnovuje platbou členského příspěvku, který je splatný až k 31.3. následujícího roku, tak zaplacením výše uvedeného příspěvku kdykoliv v průběhu roku, má nový člen zajištěno členství až do uvedeného data 31.3. následujícího roku. 

 

Částku zašlete na bankovní účet ČNATA č. 199445858 / 0300,
Variabilní symbol = Vaše rodné číslo

Zaplacením příspěvku se stáváte členem asociace a bude Vám vystavena členská průkazka. Tuto průkazku obdržíte na pravidelném setkání následujícím po splnění výše uvedených povinností člena nebo Vám bude zaslána poštou.

Členská část